PSZpoznan.com.pl
Cennik biletów - sezon 2017

Ceny i zasady dystrybucji biletów na mecze PSŻ Poznań w sezonie 2017 Stadion POSiR Golęcin w Poznaniu

1. Sprzedaż biletów prowadzona będzie za pośrednictwem:
a) internetowego systemu sprzedażowego pod adresem:  http://bilety.pszpoznan.com.pl
b) w siedzibie Poznańskiego Stowarzyszenia Żużla przy ulicy Warmińskiej 1 w Poznaniu w czasie treningów przedmeczowych 
c) w dniach meczów w kasach na stadionie Golęcin w Poznaniu od godz. 10.00 

2. Bilety dostępne są w poniższych cenach:

rodzaj biletumiejsca numerowane  i sektor "gość" miejsca nienumerowane
NORMALNY *25,00 zł20,00 zł
JUNIOR **brak1,00 zł
Sektory numerowane: 4, 6 i 20
Sektory nienumerowane: 2,3,7,8,9,10,11,12,16,17,18,19,21,22
Sektory "gość": 23,24
Sektor "media": 1
Sektor VIP: 5* bilet NORMALNY -  przeznaczony dla wszystkich osób urodzonych powyżej rocznika 2005, nie kwalifikujących się do zniżek i ulg opisanych w niniejszym regulaminie.

** bilet  JUNIOR - przeznaczony dla dzieci i młodzieży się od 5 do 12 roku życia urodzonych w latach 2005-2012 - upoważnia do wstępu na mecze za okazaniem ważnej legitymacji szkolnej lub innego dokumentu zawierającego datę urodzenia.

Do nieodpłatnego wstępu na mecz upoważnione są dzieci do 6 roku życia tj. urodzone w roku 2013 i później -bez prawa do zajmowania miejsc.
 
W przypadku sprzedaży wszystkich miejsc numerowanych w sektorze 4 i 20 Klub zastrzega możliwość włączenia do dystrybucji Karnetów miejsc numerowanych w sektorach 2, 3, 19 i 21.

Zasady wstępu na mecz osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim podane zostaną w terminie późniejszym.

3.Obowiązujące zasady:

Każdy posiadacz biletu zobowiązany jest bezwarunkowo poddać się weryfikacji przy wejściu na widownie stadionu pod względem zgodności danych zawartych na bilecie lub karnecie z dowodem tożsamości zawierającym zdjęcie, adres zamieszkania oraz numer pesel. 

Na stadion nie zostaną wpuszczone osoby: 
a) nie posiadające dokumentu tożsamości i/lub 
b) gdy dane na bilecie nie będą zgodne z dokumentem tożsamości osoby okazującej bilet.

Prosimy o zapoznanie się z obowiązującymi regulaminami i ich przestrzeganie oraz stosowania się do poleceń służb porządkowych i ochrony. Obowiązujące regulaminy tj. Regulamin sprzedaży biletów i karnetów, Regulamin stadionu oraz Regulamin Imprezy Masowej znajdują się na stronie http://pszpoznan.com.pl 

Sponsorzy klubu
Sponsor Tytularny
Sponsor Strategiczny
Sponsor Premium
Sponsor Główny
Sponsor Klubu
Partner PSŻ Poznań
Partner techniczny
Patronat medialny
© 2015 Naturalna Medycyna PSŻ Poznań
Organizacja zawodów żużlowych w sezonie 2017 jest współfinansowana przez miasto Poznań
Projekt i wykonanie: MRSDesign