PSZpoznan.com.pl
Badanie kibiców PSŻ Poznań 2016-2017

Badanie opinii kibiców i sympatyków PSŻ Poznań zostało przeprowadzone w dwóch terminach przez Sport Analytics - Agencję Analityki Sportowej. Pierwszy pomiar pomiędzy 4 a 16 października 2016 roku drugi natomiast między 6 a 27 września 2017 roku. Osobom badanym zostało udostępnione narzędzie w wersji on-line. W badaniu wzięło udział 985 respondentów w 2016 roku oraz 884 rok później. Wartość ta została uzyskana po odrzuceniu odpowiedzi osób poniżej 18 roku życia (osoby nie brały udziału w badaniu - w przypadku zaznaczenia wieku poniżej 18 roku życia automatycznie wyświetlany był ekran podziękowania za udział). Dodatkowo, zgodnie z konwencją statystyczną, usunięto wartości odstające (przypadkowe i nierealne).Badanie zostało przeprowadzone na reprezentatywnej próbie kibiców klubu PSŻ Poznań. Zastosowano warstwowo-proporcjonalny dobór próby. Jednostką analizy w badaniu ilościowym byli kibice. Kwotami w przedmiotowym badaniu były płeć i wiek. Starannie dobrana próba losowa w połączeniu ze standaryzowanym kwestionariuszem ankiety umożliwiła trafne formułowanie wniosków o objętej badaniami zbiorowości. Dzięki założonej metodologii z 95% pewnością osiągamy 3% błędu statystycznego. Narzędzie zostało rozpropagowane wśród kibiców i sympatyków klubu poprzez dostępny dla wszystkich fanpage klubowy. Dodatkowo specyfika badanego obszaru oraz eliminacja wartości przypadkowych oraz nierealnych wykluczyła udział osób niezaangażowanych w problematykę klubową.

TAK TO SIĘ ZACZĘŁO?
Zdecydowana większość uczestników badania interesuje się speedwayem od wielu lat. 40,43% z nich na mecze żużlowe chodzi od 5-14 lat. Dość znacząca jest grupa najbardziej doświadczonych widzów - obiekty żużlowe od co najmniej 25 lat odwiedza 23,23% ankietowanych. Kilka punktów procentowych za nimi plasują się kibice o stosunkowo długim stażu, którzy zmagania na torze oglądają od 15-24 lat - jest ich 18,18%. Od jednego do czterech lat doświadczenia z żużlem ma 12,90%. Jedynie 0,86% ankietowanych udzieliło odpowiedzi - nigdy nie byłem na meczu. 

KTO JEST TEMU "WINIEN"?
Widzowie żużla swój debiut na meczu zawdzięczają w dużej części swoim bliskim. 42,86% badanych na swoje pierwsze spotkanie poszło za namową przyjaciół, na 24,46% wpływ mieli rodzice. Bardzo ważni okazali się być konkretni zawodnicy - co piąty ankietowany (20,56%) chciał zobaczyć na własne oczy swojego ulubieńca w akcji. Dla wielu zachętą do przyjścia na stadion były walory estetyczne, takie jak styl jazdy drużyny (14,29%) oraz infrastruktura na obiekcie (9,31%). 11,52% uznało oglądanie zmagań na żywo za kolejny krok po wcześniejszym śledzeniu jej wyników podczas transmisji w telewizji. Dla 9,52% chodzenie na areny stało się możliwe dzięki pojawieniu się większej ilości większego wolnego czasu. 22,51% badanych wskazało inne przyczyny pierwszego pojawienia się na stadionie żużlowym - wśród nich często przewijało się zainteresowanie tą dyscypliną, kibicowanie danemu klubowi, emocje towarzyszące meczom i widowiskowość dyscypliny, ważna okazała się być również atmosfera panująca na trybunach.


ZWIĄZEK Z PSŻ POZNAŃ
Ponad połowa uczestników badania (55,14%) chodziła na mecze PSŻ Poznań regularnie, a niemal jedna trzecia (31,16%) właśnie w ten sposób spędzała niedzielne popołudnia w trakcie sezonu ligowego. Zdecydowanie najmniejszy procent stanowią dwie pozostałe grupy: członkowie Poznańskiego Stowarzyszenia Żużla (4,11%) oraz osoby zawodowo związane ze sponsorem klubu PSŻ Poznań (1,03%).

CZĘSTOTLIWOŚĆ ZASIADANIA NA TRYBUNACH NA GOLAJU
W kolejnym pytaniu chcieliśmy się dowiedzieć, ile meczów w sezonie nasi respondenci oglądali na żywo, z trybun stadionu na Golęcinie. 40,61% z nich było na 3-6 spotkania PSŻ Poznań w zakończonym sezonie i jest to najwyższa wartość procentowa spośród wszystkich odpowiedzi. Drudzy w kolejności są fani, którzy nie opuścili żadnej konfrontacji "Skorpionów" przy ulicy Warmińskiej 1 (27,97%), a podium zamykają ludzie wspierający PSŻ 1-2 razy w roku (15,71%). Na czwartej pozycji znaleźli się kibice będący niemal na każdym meczu (12,26%), a jedynie 3,45% badanych deklaruje, iż nie było na żadnym pojedynku ligowym w 2017 roku.

POWÓD NIEOBECNOŚCI NA GOLAJU
Najczęstszą przyczyną nieobecności na meczach PSŻ Poznań na Golęcinie były zobowiązania rodzinne, na które wskazało 32,14% odpowiadających. Tuż za nimi uplasowały się obowiązku służbowe z 28,17%, a trzecim najpopularniejszym powodem były godziny rozgrywania meczów (13,49%). Pozostałe z proponowanych przez nas przyczyn nieobecności na Golęcinie były zaznaczane znacznie rzadziej. Z kolei ponad jedna czwarta (26,98%) oglądała wszystkie spotkania przy ulicy Warmińskiej 1, a co za tym idzie nie musiała podawać przyczyn nieobecności. 

Z KIM NA MECZ?
Jeśli idzie o towarzystwo, w jakim nasi ankietowani pojawiali się meczach PSŻ Poznań w stolicy Wielkopolski to przeważającą odpowiedzią jest: ze znajomymi. Wskazało ją 44,84% badanych. Niedzielne popołudnia na Golęcinie z rodziną spędzało 32,14%, a 29,76% zabierało ze sobą partnera życiowego. Minimalnie poniżej progu 20% znalazły się osoby, który chodziły na Warmińską 1 w pojedynkę (18,84%), a także ze swoimi dziećmi (19,44%). 

JAK DOJADĘ?
Następne pytanie dotyczyło środka transportu, jakim fani docierali na stadion na Golęcinie. Zdecydowana większość z nich (57,94%) stwierdziła, że trafia na Warmińską 1 przy pomocy samochodu. Drugą najpopularniejszą opcją okazała się jazda komunikacją miejską, którą wskazało 31,35% respondentów, a trzecią spacer lub przejażdżka rowerem (16,27%). 

GDZIE ZAPARKUJĘ?
W przypadku, gdy fani PSŻ wybierali się na stadion samochodem, to w przeważającej większości parkowali go na ulicy nieopodal stadionu ? tak czyniło 63,20% ankietowanych. Nieco więcej niż jedna czwarta (26,40%) pozostawia swoje auto na parkingu klubowym, a 4,80% przy domu znajomego lub rodziny. 

CZAS WOLNY PRZED MECZEM
Najczęstszą czynnością wykonywaną przez fanów "Skorpionów" przed meczem ich ulubionej drużyny jest po prostu pójście prosto na stadion - czyni tak 78,17% z nich.  Pozostali są w zdecydowanej mniejszości i chodzą do baru lub restauracji mieszczących się przy stadionie (11,11%) albo jedzą posiłek poza terenem stadionu (10,32%). W dalszej kolejności znalazły się wyjścia do znajomych (6,75%), do pubu (3,17%) oraz do kawiarni (0,79%). 

NA SPOKOJNIE CZY NA PIERWSZY BIEG?
Kibice PSŻ pojawiają się na Golęcinie w różnych odstępach czasowych. Jedna czwarta (25,40%) zjawia się na Warmińskiej na 30 minut przed prezentacją i jest to najczęściej udzielana odpowiedź wśród uczestników badania. Niewiele mniej, bo 22,62% jest na stadionie 20 minut przed prezentacją. Trzecie miejsce przypadło osobom, które przychodzą jeszcze wcześniej, gdyż już 45 minut przed prezentacją (13,10%). Tuż za podium są ludzie pojawiający się na Golęcinie tuż przed prezentacją (11,90%), 10 minut przed prezentacją (11,11%) oraz godzinę przed prezentacją (10,71%). Najmniejsze grupy stanowią ci, którzy na stadion wchodzą wcześniej niż 2 godziny przed prezentacją (2,78%) oraz 2 godziny przed prezentacją (2,38%).  

BEZPIECZEŃSTWO NA GOLAJU
Podczas meczów odbywających się na Golęcinie nie odnotowano żadnych poważniejszych incydentów. Zdecydowana większość uczestników badania (66,38%) nie odnotowała żadnego z wyżej wspomnianych zachowań. Oznacza to, że mecze żużlowe odbywające się w Poznaniu są miejscem bezpiecznym, dzięki czemu można bez większych obaw pójść tam z najmłodszymi. 

CO MOŻE PRZYCIĄGNĄĆ NA ŻUŻEL?
W następnym pytaniu chcieliśmy się dowiedzieć, które z wymienionych przez nas czynników mogłyby zachęcić fanów PSŻ Poznań do wcześniejszego przychodzenia na stadion przed meczem. Największy procent respondentów wskazało na tańsze napoje i jedzenie (44,44%). Drugą lokatę zajęła większa ilość rozrywek na stadionie (27,38%), a trzecią większy wybór jedzenia i napojów (21,83%). Tuż za podium tej klasyfikacji znalazło się miejsce dla większej ilości barów i punktów gastronomicznych (20,24%) oraz większej ilości rozrywek dla dzieci (19,05%). Co ciekawe mniej ważna dla badanych jest sama jakość wspomnianych wcześniej barów (15,08%), a także jakość spożywanych tam posiłków i napojów (10,71%). 

OCENA ORGANIZACJI SPOTKAŃ ŻUŻLOWYCH
Następnie poprosiliśmy naszych respondentów o opinię na temat wskazanych elementów, z którymi spotkali się podczas meczów PSŻ Poznań w tym sezonie. Mieli tego dokonać przy pomocy skali od 1 do 5, gdzie 1 to ?bardzo zły(a/e), a 5 to bardzo dobry (a/e). Niemal w równym stopniu, najlepiej ocenione zostały: program meczowy (4,33) i atmosfera (4,32). Podium tej klasyfikacji uzupełniły ogólne wrażenia meczowe ze średnią 4,12 i są to jedyne elementy, których ocena przekroczyła średnią 4,00. Nieco gorzej odbierane przez fanów są: czystość (3,77), toalety (3,56) oraz miejsca dla niepełnosprawnych (3,54). Z kolei jeszcze bliżej poziomu przeciętnego znalazły się jakość i wybór jedzenia oraz napojów (3,27), jak również dostęp do jedzenia i napojów (3,03). 

OCENA KADRY PSŻ POZNAŃ
W tej samej skali ocenieni zostali żużlowcy PSŻ Poznań. Najlepszą opinię u kibiców ma trójka żużlowców z najlepszymi średnimi biegopunktowymi w tym sezonie, czyli ci, którzy walnie przyczynili się do sukcesu, jakim niewątpliwie był awans do fazy play-off już w pierwszy roku po reaktywacji żużla w stolicy Wielkopolski. Są to Fredrik Jacobsen (4,87), Władimir Borodulin (4,62) oraz Mateusz Borowicz (4,46). Doceniony został również junior -Skorpionów - Przemysław Liszka (4,09), który jako jedyny zawodnik z formacji młodzieżowej jest sklasyfikowany, gdyż pojechał w niemal wszystkich tegorocznych spotkaniach. W zakończonym sezonie przeciętnie w oczach kibiców spisał się Marcel Kajzer, ze średnią 3,42, a poniżej 3,00 osiągnęli Kasper Lykke Nielsen (2,89), Mateusz Adamczewski (2,61), podstawowy senior - Daniel Pytel (2,49) oraz Łukasz Przedpełski (2,27), który wystąpił tylko w trzech biegach w barwach PSŻ i nie zdobył żadnego punktu. 

OCENA TRENERA PSŻ POZNAŃ
Natomiast całkiem pozytywnie w tej skali oceniona została tegoroczna praca trenera PSŻ Poznań - Tomasza Bajerskiego, którego średnia wyniosła 4,26. To wskazuje, iż czwarta lokata na koniec sezonu została przez kibiców przyjęta z entuzjazmem. 

WIEK
Najliczniejszą grupę wiekową w naszym badaniu stanowią osoby w wieku 35-44, gdyż jest ich 29,12%. Trochę mniej, bo 24,14% to ludzie będący w przedziale wiekowym 25-34, a podium uzupełniają ankietowani mający od 18 do 24 lat (22,99%). Na przeciwległym biegunie znalazły się osoby w wieku 75 i więcej (0,38%) oraz 65-74 (1,53%). Niewiele jest też ludzi w przedziale 55-64 (6,51%) oraz tych, którzy mają 18 lub mniej lat (4,98%). 

PŁEĆ
W ankiecie wzięło udział zdecydowanie więcej mężczyzn (85,82%) niż kobiet (14,18%). 

STATUS ZAWODOWY
41% respondentów to osoby będące pracownikami średniego szczebla, a 22,99% stanowi kadra zarządzająca oraz prywatni przedsiębiorcy. Jedna piąta badanych (20.69%) to uczniowie i studenci. Tuż za podium tej klasyfikacji znaleźli się pracownicy niższego szczebla (12,26%), a grupami znacznie odstającymi od reszty są emeryci/renciści (2,30%) oraz bezrobotne (0,77%).

MIESIĘCZNE DOCHODY NETTO
Ponad połowa uczestników badania (52,11%) zarabia od 2000 do 3999 złotych netto miesięcznie, a więcej niż jedna czwarta (26,05%) poniżej 2000 złotych. Z kolei wynagrodzenie od 4000 do 7999 złotych netto miesięcznie pobiera 16,86% ogółu. Najmniej liczną grupę (4,98%) tworzą osoby których miesięczna pensja netto wynosi 8000 złotych lub więcej. 

Sponsorzy klubu
Sponsor Tytularny
Sponsor Strategiczny
Sponsor Premium
Sponsor Główny
Sponsor Klubu
Partner PSŻ Poznań
Partner techniczny
Patronat medialny
© 2015 Naturalna Medycyna PSŻ Poznań
Organizacja zawodów żużlowych w sezonie 2018 jest współfinansowana przez miasto Poznań
Projekt i wykonanie: MRSDesign