PSZ Poznan - żużel na Golęcinie
< ZOBACZ WSZYSTKICH PARTNERÓW

Geo-Technika.pl
Strona wwwhttp://www.geo-technika.pl E-mailbiuro@geo-technika.pl
Telefon732 9999 00 MiejscowośćPoznań


Naszą ofertą specjalną jest wykonywanie niedrogich badań geologicznych i geotechnicznych gruntów przeznaczonych pod zabudowę jednorodzinną. Wszystkie działania dostosujemy specjalnie do projektu Twojego obiektu budowlanego. Wykonujemy szeroki zakres rozpoznania laboratoryjnego wód oraz gruntów. Uzyskane w ten sposób dane pozwolą Państwa projektantowi oszacować koszty związane z dostosowaniem projektu budowlanego np. do trudnych warunków geologicznych na Państwa nieruchomości.

Specjalizujemy się w zagadnieniach rozpoznania budowy geologicznej terenów przeznaczonych pod zabudowę, jak np.:
- rozpoznanie budowy (sytuacji) geologicznej przed zakupem terenu inwestycji (działki),
- rozpoznanie budowy geologicznej wraz z charakterystyką geotechniczną gruntów przeznaczonych pod inwestycje budownictwa jednorodzinnego czy szeregowego.
Ponadto zajmujemy się szerokim zakresem rozpoznania geologicznego, geotechnicznego oraz kompleksowym wykonawstwem studni głębinowych.

Naszymi dziedzinami działalności są:
GEOTECHNIKA i HYDROGEOLOGIA:
- opinie, ekspertyzy,
- dokumentacje geotechniczne ustalające warunki posadowienia obiektów budowlanych: budynków mieszkalnych jednorodzinnych i wielorodzinnych, budynków usługowych i biurowych, hal, magazynów, pawilonów handlowych, instalacji przemysłowych, masztów, dróg, mostów, sieci uzbrojenia podziemnego,
- odbiory wykopów fundamentowych,
- projekty prac geologicznych (np. studni wierconych itd.),
- projektowanie piezometrów,
- opinie hydrogeologiczne dotyczące budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i odprowadzania wód opadowych do gruntu,
- dokumentacje hydrogeologiczne dla obiektów mogących zanieczyścić wody podziemne.

TERENOWE BADANIA GEOLOGICZNE I GEOTECHNICZNE:
- wiercenia i odwierty geologiczne,
- pobieranie próbek gruntów i wód do badań laboratoryjnych,
- sondowania dynamiczne oraz dynamiczno-obrotowe,
- sondowania próbnikiem przelotowym,
- wykonywanie odkrywek fundamentów,
- dozór i kierowanie pracami geologicznymi.

OCHRONA ŚRODOWISKA:
- projektowanie i prowadzenie monitoringu lokalnego wód podziemnych dla składowisk odpadów, stacji paliw i innych obiektów mogących zanieczyścić wody podziemne,
- pobieranie próbek gruntów i wód gruntowych do badań w zakresie analizy podstawowej, na zawartość metali ciężkich, substancji ropopochodnych i innych zanieczyszczeń.

GEOLOGIA ZŁÓŻ:
- projekty prac geologicznych na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż kruszywa naturalnego,
- dokumentacje geologiczne złóż kruszywa naturalnego.
W celu określenia szczegółowych ram cenowych dla potrzeb Państwa Inwestycji prosimy o kierowanie konkretnych propozycji współpracy na nasz adres mailowy: biuro@geo-technika.pl
Zapraszamy również do rozmowy telefonicznej pod numerem: 732-9999-00.Partnerzy klubu
Partner Tytularny
Partner Strategiczny
Partner Premium
Partner Główny
Partner Klubu
Partner PSŻ Poznań
Partner techniczny
Patronat medialny
© 2019 POWER DUCK IVESTON PSŻ Poznań
Organizacja zawodów żużlowych w sezonie 2019 jest współfinansowana przez miasto Poznań
Projekt i wykonanie: MRSDesign