PSZ Poznan - żużel na Golęcinie
< ZOBACZ WSZYSTKICH PARTNERÓW

RODO.pl
Strona wwwwww.rodo.pl E-mailinfo@rodo.pl
Telefon(0-61) 843 25 90 MiejscowośćPoznań

Wdrożenie RODO


Dostosowanie się do RODO wiąże się z koniecznością wykonania szeregu działań. Dowiedz się jak do tego podchodzimy.
 1. Przeprowadzenie szkolenia wprowadzającego dla osób decyzyjnych w celu omówienia zakresu wymaganych prac oraz przygotowania Państwa do uczestnictwa w czynnościach audytowych   odbycie tego spotkania znacząco usprawni realizację dalszych kroków.
 2. Przeprowadzenie badań ankietowych oraz spotkań audytowych w działach Państwa przedsiębiorstwa z osobami bądź osobą decyzyjną (realizującą czynności nadzorcze oraz uczestniczącą w fazie planowania procesów) oraz osobami lub osobą operacyjną (fizycznie wykonującą czynności na danych) w celu dokonania opisu procesów przetwarzania (czynność wynika ze zmiany logiki opisu systemu ochrony danych   ze standardu opartego na zbiorach danych na standard oparty na procesach biznesowych).
 3. Przeprowadzenie wizji lokalnej kluczowych pomieszczeń (serwerownie, archiwum zakładowe, przykładowe pomieszczenia biurowe, wydzielone biurowe stanowiska pracy w przestrzeni magazynowej lub produkcyjnej) oraz rozmowa z administratorem systemu informatycznego lub analiza dokumentacji w celu przygotowania (lub aktualizacji) wykazu zabezpieczeń technicznych i fizycznych.
 4. Weryfikacja postanowień umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przygotowanie aneksów jeżeli zajdzie taka potrzeba.
 5. Weryfikacja zgód na przetwarzanie danych osobowych oraz klauzul informacyjnych. Usługa obejmuje również dostosowanie wymienionych dokumentów do wymogów prawa.
 6. Dokonanie analizy ryzyka wspólnie zdefiniowanych procesów wedle standardu przedstawionego na szkoleniu przy uwzględnieniu zastosowanych środków ochrony.
 7. Analiza wykorzystywanych zasobów informatycznych   oprogramowanie, sprzęt oraz infrastruktura.
 8. Przygotowanie sprawozdania ze sprawdzenia (dokumentu opisującego stwierdzone zagrożenia oraz zawierającego rekomendacje odnośnie sugerowanych działań zaradczych i prewencyjnych).
 9. Ocena, czy zachodzi konieczność przeprowadzenia oceny skutków przetwarzania dla ochrony danych (OSOD   opis tej czynności stanowi część szkolenia wprowadzającego). Przygotowanie dokumentacji OSOD oraz, w przypadku takiej konieczności, opracowanie zapytania do regulatora albo podmiotów danych w dalszych etapach współpracy.
 10. Przygotowanie dokumentacji z uwzględnieniem ewentualnych zmian w zakresie organizacji pracy wynikających z ww. czynności i stwierdzonych zagrożeń.
 11. Przeprowadzenie szkolenia operacyjnego, na którym wyjaśnione zostaną nowe zasady postępowania oraz udzielone zostaną odpowiedzi na pytania o sposób realizacji określonych czynności, które spłyną do tego czasu od Państwa personelu.Partnerzy klubu
Partner Tytularny
Partner Strategiczny
Partner Premium
Partner Główny
Partner Klubu
Partner PSŻ Poznań
Partner techniczny
Patronat medialny
© 2019 POWER DUCK IVESTON PSŻ Poznań
Organizacja zawodów żużlowych w sezonie 2019 jest współfinansowana przez miasto Poznań
Projekt i wykonanie: MRSDesign