Uwaga MEDIA! Rusza proces akredytacyjny na akredytacje stałe!

Uwaga! Przedstawiciele mediów!

Do 19 marca 2023 roku trwa proces akredytacyjny, w którym przyjmujemy wnioski o akredytacje prasowe i foto (stałe) na cały sezon 2023! Wnioski akredytacyjne należy składać wyłącznie elektronicznie za pośrednictwem klubowej strony internetowej (zakładka MEDIA):

✅ Wniosek MEDIA:  https://pszpoznan.com.pl/formularz-media/

✅ Wniosek FOTO:  https://pszpoznan.com.pl/formularz-foto/

Uwaga!

Przed złożeniem wniosku, redakcja składająca wniosek oraz sam dziennikarz zobowiązani są zapoznać się z:

✔️ Zasadami udzielania akredytacji na mecze drużyny PSŻ Poznań w sezonie 2023:
https://pszpoznan.com.pl/akredytacje/
oraz
✔️ Regulaminem Organizacyjnym Rozgrywek DM I i DM II Ligi 2023, dostępnym pod adresem: https://pzm.pl/pliki/zg/zuzel/2023/regulaminy/12b_ro_2023_20230208.pdf

Ewentualne dodatkowe pytania dot. akredytacji i pracy mediów prosimy kierować na adres e-mali: urbaniak@pszpoznan.com.pl