WUPRINŻ – Sponsor Prestige PSŻ Poznań 2023

WUPRINŻ Sponsorem Prestige 2023!

WUPRINŻ Spółka Akcyjna to znana polska firma inżynieryjno – wykonawcza, działająca na terenie całego kraju. Zdobyte doświadczenie, ugruntowana wiedza i tradycje pozwalają realizować nawet najbardziej złożone zadania z zakresu infrastruktury podziemnej, obiektów inżynieryjnych i budownictwa ogólnego. A wszystko przy zastosowaniu najnowszych urządzeń, technologii oraz sprzętu specjalistycznego.

Główny zakres działalności, w których specjalizuje się Spółka:
👉 budowa sieci kanalizacyjnych wraz z uzbrojeniem i obiektami kanalizacyjnymi;
👉 budowa sieci i magistrali wodociągowych;
👉 budowa oczyszczalni ścieków i przepompowni;
👉 budowa stacji uzdatniania wody;
👉 wykonywanie przecisków i przewiertów pod przeszkodami, drogami, ciekami wodnymi oraz torami;
👉 Usługi transportowo – sprzętowe;
👉 działalność deweloperska.

WUPRINŻ Spółka Akcyjna zatrudnia ok. 200 pracowników, w tym wysoko wykwalifikowaną kadrę inżynieryjno – techniczną, operatorów maszyn i sprzętu budowlanego oraz monterów i instalatorów, posiadających szerokie doświadczenie w dziedzinie budownictwa sanitarnego. Firma współpracuje ponadto z licznymi renomowanymi dostawcami materiałów i urządzeń oraz specjalistycznymi firmami podwykonawczymi.
Firma stawia na JAKOŚĆ, RZETELNOŚĆ i TERMINOWOŚĆ zarówno oferowanych usług, jak i samej obsługi klienta. Służy fachowym doradztwem i pomocą w zakresie realizowanych prac, a miarą sukcesu firmy jest pełne zadowolenie klienta.

Spółka WUPRINŻ zaangażowana jest w działalność charytatywną i pomoc społeczną.

Zapraszamy do korzystania z usług naszego Partnera ⤵️
Zarząd WUPRINŻ S.A. – siedziba główna
🏠 ul. Straży Ludowej 35, 60-465 Poznań
☎️ +48 61 65 65 810,
📧 biuro@wuprinz.pl
🌐 http://wuprinz.pl/