Rodo

RODO

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych i jak się z nami skontaktować?
Jest nim Poznańskie Stowarzyszenie Żużla, zwane dalej Klubem. Mieścimy się w Poznaniu (60—622), przy ul. Warmińska 1. Skontaktować się z nami można za pomocą: telefonu: 503 362 449; formularza kontaktowego, dostępnego w górnej zakładce Klub a następnie Kontakt; profilu na Facebooku, Twiterze oraz Instagramie. Linki do nich znajdziesz w prawej górnej części strony www.

Jak mogę skontaktować się z inspektorem ochrony danych osobowych?
Wysyłając mejla na adres iod@rodo.pl. Nasz inspektor nazywa się Cezary Sadowski i jest pracownikiem firmy rodo.pl, świadczącej usługi w tym zakresie.

Jakie są cele przetwarzania danych osobowych?
Do działania potrzebujemy informacji od ludzi, którzy kontaktują się z nami. Poniżej opisaliśmy, do czego potrzebujemy danych osobowych.

Kibicie
Osoby bez których nasz klub nie istnieje. Potrzebujemy od Państwa informacji do sprzedaży biletów i karnetów. W takiej sytuacji będziemy prosić o podanie imienia i nazwiska, nr PESEL, adresu email i nr telefonu. Dane będą przechowywane przez minimum okres 6 lat od daty sprzedaży biletu bądź karnetu. Podstawą prawną jest dążenie do zawarcia umowy, bądź też umowa zawarta pomiędzy stronami.

Zawodnicy
Potrzebujemy informacji niezbędnych do podpisania kontraktu, takich jak: imię i nazwisko, informacje na temat przebiegu dotychczasowej kariery, orzeczenie lekarskie na temat zdolności do bycia zawodnikiem. Podstawą prawną jest dążenie do zawarcia umowy, bądź też umowa zawarta pomiędzy stronami. Dane będziemy przechowywać przez okres 50 lat.

Osoby zapisujące się na newsletter
Chcemy informować o wydarzeniach, promocjach i meczach. Poprosimy o podanie adresu mailowego. Wysyłamy newslettera w sytuacji, gdy zostanie udzielona na to zgoda. Zgodę można cofnąć w każdym momencie – odpowiedni link znajduje się otrzymanej wiadomości. Po kliknięciu na niego należy postępować zgodnie z instrukcjami. Podstawą prawną jest zgoda osoby. Dane są przechowywane do momentu wycofania udzielonej zgody.

Osoby zapisujące się na newsletter SMS
Chcemy informować o wydarzeniach, promocjach i meczach. Poprosimy o podanie imienia i nr telefonu. Wysyłamy sms-y w sytuacji, gdy zostanie udzielona na to zgoda. Zgodę można cofnąć w każdym momencie – prosimy o kontakt z numerem telefonu 503 362 449. Podstawą prawną jest zgoda osoby. Dane są przechowywane do momentu wycofania udzielonej zgody.

Osoby będące na zdjęciach
Umieszczamy na stronie zdjęcia z meczy, spotkań z kibicami i wydarzeń z życia klubu. Staramy się, by wizerunek kibiców był zawsze elementem większej całości – np. grupa kilku osób siedzących na trybunach. Zdjęcia na których jest jedna osoba odnoszą się tylko do zawodników i członków ekip żużlowych. Podstawą prawną w tym przypadku jest ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Osoby i firmy chcące z nami współpracować
W celu rozpoczęcia rozmów na temat współpracy będziemy prosić o podanie następujących informacji: nazwa firmy, imię i nazwisko, nr telefonu, adres e-mail. Dane przechowujemy przez okres trwania współpracy a potem przez okres przedawnienia roszczeń. Podstawą prawną jest dążenie do zawarcia umowy, bądź też umowa zawarta pomiędzy stronami.

Pracownicy
Osoby chcące zatrudnić się w naszym klubie, będą musiały podać dane wymagane przez Kodeks Pracy. Okres ich przechowywania wynosi od 10 do 50 lat, w zależności od daty zatrudnienia. Podstawą prawną podczas rekrutacji są działania dążące do zawarcia umowy a CV przechowujemy przez okres 12 miesięcy od daty otrzymania. W przypadku zatrudnionych pracowników, podstawą prawną jest obowiązek prawny, wynikający np. z Kodeksu Pracy.

Monitoring w obiektach klubu
Na terenie klubu stosujemy monitoring wizyjny, służący zapewnieniu bezpieczeństwa osób przebywających na naszym terenie. Nagrania przechowujemy maksymalnie 3 miesiące. Podstawą prawną jest uzasadniony interes administratora. W sytuacji, gdy służą one za materiał w postępowaniach (np. korzysta z nich policja) to okres ich przechowywania wydłuża się. Podstawą prawną jest obowiązek prawny któremu Klub podlega.

Jakie przysługują Ci prawa?
Osoby podająca naszej firmie swoje dane osobowe mają prawo do:

  • wglądu do informacji na swój temat,
  • sprostowania – gdy zmianie ulegnie np.; nr telefonu,
  • usunięcia swoich danych osobowych,
  • przeniesienia danych (jeżeli będzie to technicznie możliwe),
  • ograniczenia ich przetwarzania,
  • do wniesienia sprzeciwu – dotyczy to np. profilowania, jeżeli będziemy je przeprowadzać

Prosimy o kontakt z nami, jeżeli będzie chcieli Państwo skorzystać z przysługujących praw. W celu skorzystania z prawa do wniesienia skargi, należy skontaktować się Urzędem Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, www.uodo.gov.pl.

Co zrobić, gdy chcę zrezygnować z któregokolwiek newslettera?
Prosimy postępować tak jak zostało to opisane w sekcjach „Osoby zapisujące się na newsletter” oraz „Osoby zapisujące się na newsletter SMS”. Jeżeli powyższe sposoby nie zadziałają, to w takim przypadku prosimy o bezpośredni kontakt do nas, by przeprowadzić rezygnację do końca. Dane kontaktowe znajduje się na dole strony www.

Komu wysyłamy informacje o Tobie?
Firmom które z nami współpracują w zakresie obsługi naszej działalności: rodo.pl (ochrona danych osobowych), roboticket (sprzedaż biletów on-line), SerwerSMS Polska Sp. z o.o. (newsletter sms), MailerLite (newsletter e-mail).Portalom społecznościowym: Faceebook, Twitter, Instagram, Youtube.Właściwym urzędom i organom państwowym.

Nie masz 18 lat – przeczytaj co możesz zrobić?
Poproś osobę pełnoletnią która jest Twoim rodzicem bądź opiekunem o kontakt w Twoim imieniu.

Kiedy podanie danych jest dobrowolne a kiedy umowne, konsekwencje nie podania danych
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jeżeli prosimy Państwa o wyrażenie zgody. Brak zgody oznacza brak możliwości świadczenia usługi.Jeżeli podstawą prawną jest umowa bądź dążenie do jej zawarcia, to podanie danych jest potrzebne do jej zawarcia. Brak podania potrzebnych informacji oznacza brak możliwości zawarcia umowy.W związku z organizacją imprez masowych, informacje o które prosimy w przypadku sprzedaży biletów i karnetów wynikają z ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych.

Profilowanie
Nasze Stowarzyszenie nie profiluje danych osobowych. Jeśli w trakcie posiadania informacji na temat danej osoby pojawi się inna potrzeba ich przetworzenia niż wskazana wcześniej, jesteśmy zobowiązani do poinformowania jej kiedy i w jakim celu mamy zamiar te dane przetworzyć. Państwa dane nie są przetwarzane poza obszar EOG.